Ο Σύλλογος  ιδρύθηκε  το 2013 από μια oμάδα ιδιοκτητών   Ραδιοφωνικών   Σταθμών της Βόρειας Ελλάδας με την ονομασία ΕΝ.Ι.Ρ.Σ  Μακεδονίας  Θράκης  όταν τα προβλήματα στον χώρο διογκώθηκαν και δεν υπήρχε άλλη λύση από οργανωμένη  συλλογική  δράση και αντίδραση .

Ο  σκοπός του συλλόγου ήταν και είναι  να αναδείξει τα προβλήματα του χώρου της ελεύθερης ιδιωτικής ραδιοφωνίας αλλά και να προσπαθήσει όσο γίνεται για την επίλυση αυτών μέσα από τις προτάσεις και παρεμβάσεις  προς την κεντρική εξουσία .

Η προσπάθεια αυτή βρήκε πολλούς συμπαραστάτες συναδέλφους από όλα τα γεωγραφικά  μέρη της χώρας  με αποτέλεσμα  να διευρυνθεί   και να  μετονομαστεί ο σύλλογος   σε ΕΝ.Ι.Ρ.Σ. Ελλάδος  (ΕΝ.Ι.Ρ.Σ.Ε)

Έτσι  σήμερα εκπροσωπεί  Ραδιοφωνικούς Σταθμούς από ολόκληρη   την Ελλάδα  με σκοπό την επίλυση των έντονων και μακροχρόνιων προβλημάτων του κλάδου, το  κοινό όφελος και την ορθή λειτουργία  της Ελεύθερης  Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας.

                     

                          ΕΝ.Ι.Ρ.Σ.Ε

     Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο

                               ΑΦΜ  997659481                       

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ -ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
IBAN  GR42 0172 2600 0052 6010 5305 974