Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Ελλάδος

                                                                    Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Σωματείο